icon search my accountcountry selector

Varumärke och upphovsrätt


Varumärke, slogans symboler och andra varumärken, samt förpackningsdesign för alla Kelloggs® produkter och kampanjer tillhör uteslutande Kellanova och/eller dess dotterbolag och är skyddade mot kopiering och imitation som nationellt och internationellt varumärke genom upphovsrättsliga lagar och avtal över hela världen.

Innehållet avseende Kellanova webbplats skyddas mot kopiering och distribution enligt nationella och internationella upphovsrättsliga lagar och avtal över hela världen. Copyright © 2023 Kellanova. Alla rättigheter förbehålles.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti

 

Varken Kellanova eller något av dess dotterbolag, direktörer eller medarbetare påtar sig något ansvar för fel eller utelämnande på denna webbplats. Detta material tillhandahålls utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller implicita, inklusive, men inte begränsat till, implicita garantier avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

Därutöver garanterar varken Kellanova eller något av dess dotterbolag, direktörer eller medarbetare att upplysningar, text, bilder, länkar, eller andra element i dessa material är exakta eller fullständiga. Varken Kellanova eller något av dess dotterbolag, direktörer eller medarbetare ansvarar för eventuella speciella, indirekta eller slumpvisa följdskador, utan begränsning, förlorade intäkter eller förlorad vinst som är en följd av att dessa material har använts. Kellanova kan när som helst och utan förvarning företa ändringar av detta material eller produkterna som beskrivs. Kellanova måste inte uppdatera denna information.

Uppdaterat den 1 mars 2014