Vår miljö


Som livsmedelsproducent är vi beroende av rikliga mängder majs, vatten och energi. Det ligger i vårt, våra kunders och vår planets intresse att använda alla resurserna klokt.

OurEnvironment

Varje dag blir Kelloggs produktion mer hållbar än den var föregående dag. Vår Chief Sustainability Officer och vår kommitté för socialt ansvarstagande ser till att vi håller fast vid våra hållbarhetsmål. De sätter upp riktlinjer för våra råvaruinköp och för minskningen av vår energi- och vattenförbrukning, våra utsläpp av växthusgaser och hur mycket avfall vi får producera.

Du hittar mer information i vår Corporate Social Responsibility Report

"Tänk utanför lådan"

Programa Origins

Den första kartong som W.K. Kellogg tillverkade för över 100 år sedan bestod till 100 % av återvunnet material. I dagsläget är våra kartonger till 95 % framställda av återvunnen kartong. Du kan hjälpa: Alla våra kartonger för frukostflingor kan återanvändas och påsarna inuti kan lämnas till kommunala återbruk.

Vi är på god väg

OurEnvironment

Vi har som mål att mellan 2005 och 2015 minska vår energi- och vattenförbrukning, våra utsläpp av växthusgaser och avfall med 15-20 % per ton livsmedel. Målet ska uppnås med hjälp av stora och små initiativ över hela världen. Kellogg har åtagit sig att varje år minska våra CO2-utsläpp genom att minska energiförbrukningen i våra anläggningar och att finna andra hållbara metoder för transport av våra ingredienser.

Du hittar mer information i vår Corporate Responsibility Report.

Dela