icon search my accountcountry selector
Vår miljö

Vår miljö

Som livsmedelsproducent är vi beroende av rikliga mängder majs, vatten och energi. Det ligger i vårt, våra kunders och vår planets intresse att använda alla resurserna klokt.

OurEnvironment

Varje dag blir Kelloggs produktion mer hållbar än den var föregående dag. Vår Chief Sustainability Officer och vår kommitté för socialt ansvarstagande ser till att vi håller fast vid våra hållbarhetsmål. De sätter upp riktlinjer för våra råvaruinköp och för minskningen av vår energi- och vattenförbrukning, våra utsläpp av växthusgaser och hur mycket avfall vi får producera.

Du hittar mer information i vår Corporate Social Responsibility Report

"Tänk utanför lådan"

Programa Origins

Den första kartong som W.K. Kellogg tillverkade för över 100 år sedan bestod till 100 % av återvunnet material. I dagsläget är våra kartonger till 95 % framställda av återvunnen kartong. Du kan hjälpa: Alla våra kartonger för frukostflingor kan återanvändas och påsarna inuti kan lämnas till kommunala återbruk.NU FÖRBÄTTRAR VI HÅLLBARHETEN FÖR VÅRA FÖRPACKNINGAR


Hur vi förpackar våra livsmedel spelar stor roll för att de ska vara säkra, fräscha och smaka gott. Vi måste också tänka på vilken påverkan våra förpackningar har på miljön. Båda dessa överväganden har påverkat vårt företags förpackningar sedan vi grundades 1906, när våra flingkartonger av återvunnet material introducerades med återvunnet material.

Idag, som en del av vårt löfte om noll avskogning, är 97 procent av våra pappersbaserade förpackningar gjorda antingen av återvunnet eller certifierat hållbart material. Under 2018 var 65 procent av dessa tillverkade av återvunnet material och resterande kom från verifierat hållbara källor. Det vi inte kunde förutse 1906 var hur viktiga plastförpackningar skulle bli. Enligt Ellen MacArthur Foundation produceras 311 miljoner ton plast varje år och åtta ton av denna plast hamnar i våra hav. Av de plastförpackningar som produceras samlas bara 14 procent in för återvinning globalt sett och bara fem procent används en andra gång. Vi behöver tänka nytt kring hur vi tillverkar, använder och återanvänder plast. Därför meddelade Kellogg 2018 att vi utökat vårt globala hållbarhetsarbete för att inkludera målet att arbeta för 100 procent återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara förpackningar vid utgången av 2025. Detta åtagande förändrar redan hur vi arbetar när vi går framåt mot dessa mål.

Som ledare i kategorin gör en liten förändring från oss STOR skillnad för planeten! Vi tar ett första steg i vårt åtagande för att markant minska vårt förpackningsavfall och ta oss ett steg närmare på vår resa för hållbara förpackningar 2025, genom att minska förpackningarna för våra deltagande Kellogg’s-flingor Bran Flakes, Special K och Frosties!
Tillsammans i Europa genomför vi en minskning med:
191 ton förpackningsmaterial per år inklusive*
142 ton mindre karting
35 ton lägre vikt för både produkt och förpackning
10,7 ton mindre plast för innerpåsen
2 ton mindre plastfolie
Allt detta bara från ett initiativ. Dessutom använder vi 6 281 färre pallar* och 1 667 färre truckar* under ett år!*Baserat på P9-interna KSOP-volymer

Vi är på god väg

OurEnvironment

Vi har som mål att mellan 2005 och 2015 minska vår energi- och vattenförbrukning, våra utsläpp av växthusgaser och avfall med 15-20 % per ton livsmedel. Målet ska uppnås med hjälp av stora och små initiativ över hela världen. Kellogg har åtagit sig att varje år minska våra CO2-utsläpp genom att minska energiförbrukningen i våra anläggningar och att finna andra hållbara metoder för transport av våra ingredienser.

Du hittar mer information i vår Corporate Responsibility Report.

Dela